Zenagro

SLUŽBY

Firma Zenagro, s.r.o. ponúka svojim zájkazníkom nasledovné služby:

1. vypracovanie plánu efektívnej ochrany rastlín programom - Popular

Program Popular je jedinečnou službou , ktorá ponúka možnosť vytvorenia viacerých alternatív plánu ochrany rastlín pomocou databázového programu, priamo na poľnohospodárskych podnikoch. Touto cestou získavajú pestovatelia ešte pred začatím sezóny komplexný obraz o cenách jednotlivých ošetrení poľnohospodárskych plodín. Veľmi rýchle vyhľadávanie rôznych cenových hladín pesticídneho riešenia aktuálnych problémov v ochrane rastlín tak umožňuje ušetrenie 10 – 15% nákladov na pesticídy pri zachovaní požadovanej kvality ošetrenia.

2. odborné poradenstvo (pravidelné prehliadky porastov)

Naši technickí pracovníci pravidelne navštevujú počas celej sezóny porasty zákazníkov a navrhujú riešenia priamo na poli.

3. pravidelné zasielanie signalizačných správ pre poľné plodiny a vinič

4. listové analýzy so zľavou 40% z ceny

Aj v tomto roku (2007) spoločnosť Zenagro s.r.o. poskytujeme pre našich zákazníkov 40% zľavu na laboratórne listové analýzy hlavných prvkov (N,P,K, Mg, Ca) z listov pšenice a jačmeňa pre presnú aplikáciu hnojív na dosiahnutie kvality obilnín. Odber vzoriek vykonajú pracovníci spoločnosti Zenagro s.r.o. osobne pri návšteve, resp. pri prehliadke porastu. Túto službu pre našich partnerov budeme vykonávať v spolupráci s laboratóriom Dr. Tomku.

5. analýzy porastov pšeníc N-testerom

Pracovníci firmy Zenagro budú vykonávať orientačné zisťovanie obsahu dusíka v pšeniciach pomocou N-testerov. Táto služba je pre našich partnerov bezplatná.

6. postrekovacie služby postrekovačom Tecnoma

Počas celej sezóny môžu naši zákazníci využiť postrekovacie služby samochodným postrekovačom značky Tecnoma, typ Laser 4000 so svetlou výškou podvozku 140 cm a pracovným záberom 36 metrov, vybaveného najmodernejším GPS navigátorom s profesionálnou obsluhou.

Postrekovač spĺňa nároky veľkých poľnohospodárskych podnikov s dôrazom na ochranu človeka a životného prostredia.