Zenagro

PROGNÓZA A SIGNALIZÁCIA

Jednou z najprogresívnejších služieb ponúkaných firmou ZENAGRO s.r.o. pre správne rozhodnutia v ochrane rastlín je zasielanie prognózy a signalizácie najdôležitejších chorôb a škodcov poľnohospodárskych plodín svojim stálym zákazníkom. Táto služba, založená na matematicko-štatistickej metóde Ing. A. Mušku , umožňuje čo najefektívnejšie využitie fungicídnych a insekticídnych postrekov. Týmto spôsobom možno optimalizovať aplikáciu fungicídov a insekticídov už v čase, kedy sa choroba a škodcovia ešte hospodársky významne neprejavili navonok. Takmer všetky moderné fungicígy majú totiž najväčší účinok práve pri včasnej – preventívnej aplikácii.

Zoznam signalizovaných chorôb

OBILNINY:steblolam, múčnatka, hrdze, septoriózy
SLNEČNICA:sklerocínia, botritída, vošky
CUKROVÁ REPA:Cerkospóra, múčnatka, vošky
ZEMIAKY:pleseň zemiakov
VINIČ:múčnatka, perenospóra, botritída, obaľovači
JABLONE:múčnatka, chrastovitosť, obaľovači

Signalizačné správy

Rok 2008

Archív signalizačných správ