Zenagro

OBRÁZKY - CHOROBY, ŠKODCOVIA, BURINY

Tu si môžete pozrieť príznaky hnedej škvrnitosti na pšenici

Helmintosporium tritici repentis (HTR) = Drechslera tritici repentis (DTR)

Zenagro

Prvé príznaky HTR na vrchných listoch pšenice

Zenagro

Pokročillejšie štádium HTR na pšenici

Zenagro

Hnedá škvrnitosť na pšenici

Zenagro

Hnedá škvrnitosť na listoch tvrdej pšenice