ÚVOD

Sme poradenská a distribučná firma poskytujúca služby vo sfére aplikácie prípravkov na ochranu rastlín s regionálnou pôsobnosťou v oblasti Trnavského kraja.

Zenagro

Odborné poradenstvo v teréne

Zenagro

Počítačové spracovanie plánov ochrany rastlín: program POPULAR 2007

Zenagro

Služby poskytované najmodernejšou aplikačnou technikou: POSTREKOVAČ TECNOMA, typ Laser 4000